Antigeen Sneltest nu € 45,-

Privacyverklaring

Coronatestzeeland.nl verwerkt, beheert en beveiligt jouw persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens aan ons stelt.

Persoonsgegevens
Ten behoeve van onze dienstverlening legt coronatestzeeland.nl met jouw toestemming gegevens vast in één of meer bestanden. Hierbij verzamelen wij de minimaal benodigde persoonsgegevens, en niet meer. Dit zijn: voor-en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens (o.a. BSN, geboorteplaats en paspoortnummer) die u actief verstrekt via bijvoorbeeld het aanmeldformulier op onze website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Coronatestzeeland.nl kan via de website persoonlijke gegevens verzamelen voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling;
  • Het verstrekken van een uitslag via beveiligde e-mail;
  • Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren zoals het doorgeven van een positieve PCR test uitslag.

Verstrekking van gegevens aan derden
Persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten coronatestzeeland.nl, tenzij we dit doen in het kader van wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de meldingsplicht van een positieve Coronatest aan de GGD Zeeland), als dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.
Bewaartermijn
Coronatestzeeland.nl bewaart jouw persoonsgegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, of daarmee niet onverenigbare doelen, waartoe wij jouw gegevens hebben verzameld. Oftewel, zolang het aannemelijk is dat wij jouw persoonsgegevens nodig hebben (bijvoorbeeld totdat we jouw testresultaten hebben) bewaren we jouw persoonsgegevens. Na deze periode worden jouw persoonsgegevens verwijderd in onze periodieke opruiming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Coronatestzeeland.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sven@safebacktowork.com.

Translate »